מירי יעקב גביש - חברת עורכי דין ונוטריון
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
js_loader
לייעוץ חייגו
050-809-2965

ביטול חוזה מכירת דירה

ביטול חוזה מכירת דירה

מכירת דירה היא עסקה חשובה ומורכבת, המערבת היבטים כלכליים, משפטיים ורגשיים. לב העסקה הוא חוזה המכר, המסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים, אבל לפעמים אחד הצדדים מחליט לבטל את החוזה מכל מיני סיבות. ביטול חוזה מכר של דירה הוא אירוע טעון ועלול להוביל למחלוקות ולסכסוכים משפטיים. החלטתם לבטל את החוזה או שהצד השני מעוניין לעשות זאת, ותוהים מה עושים במקרה כזה ומה קובע החוק? ריכזנו לכם את כל המידע בנושא במאמר שלפניכם.


ביטול או הפרה של חוזה מכירת דירה – מה זה אומר?

כאשר שני צדדים חותמים על חוזה מכר דירה, הם נכנסים להתחייבות משפטית מחייבת. כל צד מצפה שהצד השני יקיים את חלקו בעסקה בתום לב ובמועד הנקוב. עם זאת, יש מצבים שבהם אחד הצדדים חורג מההסכמות שבחוזה או מבטל אותו מסיבות שונות, כמו שינוי נסיבות כלכלי, מציאת עסקה אחרת, קשיים בהשגת מימון, חרטה או אי הסכמה על פרט מסוים. ביטול או הפרה של חוזה מכר יוצרת מצב משפטי מורכב. זוהי למעשה הפרת התחייבות חוזית, העשויה ליצור לצד הנפגע עילות לתביעה וזכות לקבלת פיצוי או סעדים אחרים. הפרת חוזה עשויה להיחשב כעוולה נזיקית ובמקרים מסוימים אף כעבירה פלילית. באופן כללי ביטול חד צדדי של חוזה מכר אינו לגיטימי, אף אם הוא נכון ומתאים לצד המבטל. ההשלכות המשפטיות של ביטול חוזה מכר תלויות בשאלה מי יזם את הביטול ואם הדבר בוצע כדין. הצד שנפגע מביטול לא חוקי של הצד השני יוכל לתבוע אכיפה של החוזה או קבלת פיצויים. לעומת זאת, צד שביטל בעצמו את החוזה שלא כדין עשוי להיתבע על ידי הצד השני ולהיות חייב בפיצויים. לכן חשוב מאוד להבין את ההיבטים המשפטיים של ביטול חוזה מכר ולפעול בהתאם, בעדיפות בליווי של עורך דין.


התקשרות בחוזה למכירת דירה

 • המישור החוזי – המישור החוזי הוא היחסים המשפטיים שבין הצדדים לעסקה, כפי שהם באים לידי ביטוי בהוראות החוזה. המישור החוזי קובע את תנאי העסקה, את זכויותיו וחובותיו של כל צד ואת ההשלכות של הפרת החוזה. חוזה תקף מחייב את הצדדים לקיים את הוראותיו, ואם אחד הצדדים מפר את החוזה הוא עשוי לחוב בפיצויים או בסעדים אחרים לטובת הצד הנפגע
 • המישור הקנייני – המישור הקנייני קשור לבעלות על הנכס עצמו ולזכויות הקנייניות הנובעות מהעסקה. המישור הקנייני קובע מתי וכיצד עוברת הבעלות בנכס לידי הקונה ומהי מערכת היחסים בין בעל הנכס לעולם שבחוץ. העברת הבעלות מחייבת רישום בלשכת רישום המקרקעין (טאבו). כל עוד לא הושלם רישום כזה, גם אם החוזה תקף במישור החוזי, הרוכש אינו נהנה מההגנות הקנייניות.

תנאי ההתקשרות

הליבה של חוזה המכר מתמקדת בתנאי ההתקשרות בין הצדדים. מדובר בפרטי העסקה, הכוללים הבאה בחשבון של כמה נושאים מרכזיים:

 • זהות הצדדים ופרטי הנכס הנמכר – יש לציין במדויק מיהם הצדדים בעסקה, שהם המוכר (או מוכרים) והקונה (או קונים), ולפרט את זהות הנכס הנמכר על כל מאפייניו: כתובת מדויקת, גוש, חלקה, שטח הדירה במ"ר, אם יש מבנים צמודים כמו מחסן או חנייה, מצבה התכנוני והמשפטי (למשל אם יש חריגות בנייה) ועוד
 • מחיר העסקה ואופן התשלום – יש לקבוע מהי התמורה הכספית שישלם הקונה תמורת הנכס, ולפרט את אופן ביצוע התשלום. במרבית העסקאות התשלום מתבצע בשלבים, למשל מקדמה, תשלום נוסף עם חתימת החוזה, והיתרה במועד המסירה. חשוב לקבוע במדויק את הסכום שישולם בכל שלב ואת מועדי התשלום, שכן לנושא זה חשיבות קריטית לשני הצדדים
 • מועדים מרכזיים בעסקה – חוזה המכר צריך להגדיר בבירור את המועדים המרכזיים בעסקה כמו מועד חתימת החוזה, מועד מסירת החזקה בנכס ומועד העברת הבעלות בטאבו. יש חשיבות רבה לעמידה במועדים אלו, ואי עמידה בהם עשויה להיות הפרה של החוזה שתזכה את הצד הנפגע בסעדים. חשוב גם להבחין בין מועד מסירת החזקה למועד העברת הבעלות, שכן לא תמיד הם חופפים.

אילו 2 סוגי הפרות קיימים?

יש שני סוגים עיקריים של הפרות חוזה, והם הפרה יסודית והפרה שאינה יסודית. הסיווג נקבע על פי חומרת ההפרה ומידת הפגיעה שהיא גורמת לצד השני. לסיווג יש השלכות על זכויותיו של הצד הנפגע.

 • הפרה יסודית – הפרה יסודית היא הפרה חמורה של החוזה, הפוגעת בליבת העסקה. הפרה כזו מקנה לצד הנפגע זכות לבטל את החוזה באופן מיידי וכן זכות לקבלת פיצויים. בדרך כלל הפרה של התחייבויות מהותיות, כמו אי תשלום התמורה במועד או מסירת נכס פגום, תיחשב להפרה יסודית. הצדדים יכולים להגדיר מראש בחוזה אילו הפרות ייחשבו כיסודיות
 • הפרה שאינה יסודית – הפרה שאינה יסודית היא הפרה של התחייבות חוזית שאינה פוגעת בליבת העסקה. במקרה של הפרה כזו הצד הנפגע אינו רשאי לבטל את החוזה באופן מיידי, אלא עליו לתת לצד המפר הזדמנות לתקן את ההפרה תוך פרק זמן סביר. הפיצוי בגין הפרה כזו יהיה בדרך כלל מוגבל, בהתאם לנזק שנגרם בפועל. הפרה של התחייבות טכנית או זניחה בחוזה תיחשב בדרך כלל כהפרה לא יסודית.

ביטול חוזה מכירת דירה – הצד המפר

נניח כי הזדמנה לידי המוכר עסקה טובה יותר מזו שחתם עליה בחוזה מכר הדירה, ובה קונה אחר מעוניין לשלם סכום רב יותר עבור הדירה. לחלופין, יש מצב שבו לאחר החתימה על החוזה הקונה מוצא הזדמנות טובה יותר לרכישת דירה שהוא יותר מעוניין בה, במחיר זול מהמחיר המוסכם בחוזה. האם המוכר או הקונה זכאים להפר את החוזה?

בקצרה, התשובה לשאלה זו שלילית. כל תכליתו של החוזה היא להקצות סיכונים ולאפשר לצדדים להסתמך זה על זה, מתוך אמונה שהצד השני לא יפר את החוזה. הפרה של החוזה, גם אם היא "יעילה" עבור אחד הצדדים, חותרת תחת עיקרון זה ולא תתאפשר. עם זאת, לפעמים בעזרת ייעוץ משפטי מתוחכם אפשר להוביל לביטול החוזה, לסיכולו או לגרום לצד השני לבטל את החוזה בעצמו. דברים שכאלו יש לעשות בתבונה, בזהירות ובהוגנות, שכן התנהלות לא נכונה בהקשרים אלו עלולה להזיק לכם במידה ניכרת. לכן, רק אם יש לכם עילה טובה דייה לביטול החוזה למכירת הדירה, מומלץ לפנות לאפיק זה.

בכל מקרה שבו הצד השני הפר הפרה של תנאי מתנאי החוזה, הביטול יהיה אפשרי. במקרים של הפרה יסודית הביטול יוכל להיות מיידי, ובמקרים של הפרה רגילה הביטול יהיה כפוף למתן הארכה לקיום החוזה.

ביטול חוזה מכירת דירה – הצד הנפגע

כעת, נניח כי אתם אלו שנפגעו מביטול החוזה. הצד השני הודיע לכם כי מבחינתו החוזה מבוטל והוא לא יעמוד בהתחייבויותיו. מה אתם יכולים לעשות? במקרים שכאלו אתם זכאים לסעד מבית המשפט. בית המשפט יוכל להורות על אחד מכמה סעדים:

 • אכיפה
 • פיצויי קיום
 • ביטול והשבה
 • פיצויי הסתמכות
 • שלילת רווחי המפר
 • פיצויים מוסכמים

אכיפה משמעותה כי בית המשפט יחייב את המפר לקיים את התחייבויותיו. אם הדבר אינו אפשרי, יורה בית המשפט על תשלום פיצויי קיום, כלומר פיצויים אשר יעמידו את הנפגע היכן שהיה אילו החוזה היה ממומש. נניח כי החוזה היה מניב לכם רווח של 200 אלף שקלים. בית המשפט יחייב את המפר לשלם לכם סכום זה.

לפעמים הסעד המתאים לא יהיה פיצויי קיום אלא דווקא ביטול והשבה. לפי סעד זה, החוזה אכן יבוטל וכל צד ישיב לצד השני את התמורה שקיבל ממנו. סעד זה יוכל להוציא, תוך עבודה משפטית נכונה, פיצויים שלא ייפלו מפיצויי הקיום בסכומם. פיצויים נוספים שאפשר לקבל הם פיצויי הסתמכות, שיתקבלו כאשר החוזה עוד לא נחתם אך המפר נהג שלא בתום לב עוד בשלב המשא והמתן. פיצויי הסתמכות ניתנים על כל ההוצאות שהוציא הנפגע לצורך התקשרות בחוזה (הוצאות משפטיות, תיווך, החסרת ימי עבודה ועוד).

במקרים שבהם המפר הפר את העסקה כדי לבצע עסקה כדאית יותר עבורו, תהיו זכאים לסעד "שלילת רווחי המפר". לפי סעד זה, לא תהיו זכאים לפיצוי רק בגין הנזק שנגרם לכם, אלא גם בשווי הרווחים שהמפר הרוויח בעקבות ההפרה, שהופכת ללא משתלמת עבור הצד השני.

לכל הסעדים האלו יתווספו הפיצויים המוסכמים בחוזה. אם סוכם בחוזה כי פיצויים אלו יתווספו על פיצוי לפי כל דין, בית המשפט יוכל לחייב את המפר בפיצויי קיום בתוספת הפיצוי המוסכם. בפועל, במקרים שבהם הפיצוי המוסכם עולה על פיצויי הקיום, בתי המשפט נוהגים להחשיב אותו כתחליף ליתר הפיצויים, וייפסק הפיצוי המוסכם לבדו.


דרכים להתמודד עם הפרת חוזה של מכירת דירה

ההתמודדות עם הפרה או ביטול של חוזה מכירת דירה מחייבת תשומת לב והיערכות מיוחדת. הינה שתי דרכי התמודדות אפשריות במקרה של הפרת חוזה:

 • עריכת הסכם בצורה הכי טובה – חוזה מכר מנוסח היטב הוא המפתח להתמודדות עם מצבי ביטול והפרה. חוזה איכותי יקבע בבירור מהי חלוקת הסיכונים בין הצדדים, מה יהיו ההשלכות של הפרה יסודית ולא יסודית, ומה יהיו הסעדים העומדים לרשות כל צד. חוזה כזה יכול למנוע סכסוכים משפטיים יקרים וממושכים ולהביא לפתרונות יעילים במקרה של בעיה
 • ייעוץ מקצועי של עורכת הדין מירי יעקב גביש – התמודדות משפטית עם ביטול חוזה מכר מחייבת ייעוץ מקצועי. מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום המקרקעין, אשר ינתח את החוזה ואת נסיבות המקרה, יסביר לכם מהן האפשרויות העומדות לפניכם וייצג אתכם מול הצד השני בדרך להסדר או בהליך משפטי אם יהיה צורך בכך. ייעוץ מקצועי יכול לחסוך עלויות ולאפשר התמודדות אפקטיבית עם המצב. כאן נכנסת לתמונה עו"ד מירי יעקב גביש, שתשמח לסייע לכם בתחום הזה ולעמוד לרשותכם בכל שלב, תוך שמירה על מלוא הזכויות המגיעות לכם על פי חוק.

לסיכום

ביטול או הפרה של חוזה מכירת דירה הם אירועים מורכבים ולא רצויים, העלולים לגרום נזקים כלכליים ואישיים לשני הצדדים. חשוב להיערך לאפשרות זו מראש באמצעות עריכת חוזה מכר מפורט ומקצועי. במקרה של הפרת חוזה, יש לברר אם מדובר בהפרה יסודית או לא יסודית, ולפעול בהתאם לזכויות המשפטיות העומדות לרשותכם. מומלץ להסתייע בעו"ד מנוסה בתחום למימוש מיטבי של הזכויות שלכם ולפתרון הסכסוך בדרך היעילה והמהירה ביותר.

חזרה לחלק ספציפי במאמר:

מירי יעקב גביש
מירי יעקב גביש

בעלת תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן ותואר שני במינהל עסקים. מגשרת, אדריכלית פנים, בוגרת הפרקליטות הצבאית, חברה בוועדת מקרקעין ובוועדת צבא וביטחון של לשכת עורכי הדין.

עוד באותו נושא
יצירת קשר
הוואטספ שלנו:

053-7127018

טלפון נייד:

053-7127018

כתובת דוא"ל:

[email protected]

טלפון משרד:

050-8092965

רחוב ירושלים 39 ,מגדל A ,קומה 9 ,קניון קריית אונו

a3
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם מירי >>

צריכים ייעוץ משפטי
בתחום המקרקעין ?

השאירו פרטים ונדאג לחזור אליכם בהקדם!