מירי יעקב גביש - חברת עורכי דין ונוטריון
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
js_loader
לייעוץ חייגו
050-809-2965

הסכם חלוקת עיזבון

הסכם חלוקת עיזבון

לאחר פטירתו של אדם, חלוקת הרכוש והנכסים שהותיר אחריו עלולה להפוך למקור של מתח, ויכוחים וחילוקי דעות בין יורשיו. מחלוקות אלו עשויות להיות מורכבות ורגישות, ולגרור עלויות הן בפן הכספי והן בפן הרגישי לכל המעורבים. כדי למנוע מצבים מעין אלו, אפשר לערוך הסכם חלוקת עיזבון – מסמך משפטי מחייב המסדיר את חלוקת הרכוש והנכסים בין היורשים באופן מוסכם, שקוף ומפורט מראש. במאמר זה נסקור את מהותו של הסכם זה, את הצדדים המשתתפים בו, את היתרונות הגלומים בו ואת הדגשים החשובים בעריכתו.

מהו הסכם חלוקת עיזבון?

הסכם חלוקת עיזבון הוא מסמך משפטי מחייב, המפרט באופן ברור ומדויק את אופן חלוקת הרכוש, הנכסים והזכויות של אדם לאחר מותו לפי רצונו בין יורשיו השונים. ההסכם מגדיר במפורש את הנכסים הספציפיים או חלקים מהם שיועברו לכל אחד מהיורשים, תוך הערכה כספית של השווי שלהם, ובכך מונע את הצורך בהליכים משפטיים ארוכים, יקרים ומייגעים לשם חלוקת העיזבון. ההבדל בין הסכם זה להסכם צוואה או בקשה לצו ירושה, הוא שההסכם נחתם על ידי כל היורשים הפוטנציאליים, לאחר תהליך של משא ומתן ופשרות הדדיות בין היורשים על חלוקה שונה של העיזבון מזו שכתובה בצוואה המקורית, ובליווי ייצוג משפטי מקצועי לכל צד.

אילו צדדים משתתפים בהסכם?

בהסכם חלוקת עיזבון משתתפים כל היורשים הפוטנציאליים של הנפטר, כלומר בני המשפחה הקרובים או כל גורם אחר שעשוי לרשת חלק מהרכוש והנכסים על פי החוק או על פי צוואה רשומה קיימת אשר נקבעה על ידי המצווה. ההסכם נערך ביניהם, תוך ייצוג משפטי נפרד ומקצועי של כל צד, על מנת להבטיח את זכויותיהם ואת החלוקה ההוגנת והשוויונית של העיזבון.

מתי כדאי לערוך הסכם חלוקת עיזבון?

יש כמה מצבים עיקריים שבהם כדאי ורצוי לערוך הסכם חלוקת עיזבון מוקדם:

·       כאשר קיימת סבירות גבוהה לחילוקי דעות עמוקים והתנגדויות בין היורשים בנוגע לחלוקת הרכוש והנכסים, בשל מורכבות העיזבון או יחסים טעונים בין הצדדים.

·       כאשר העיזבון כולל נכסים מורכבים, יקרים או בעלי ערך סנטימנטלי רב (כגון עסקים, נדל"ן יקר, אוספים וכדומה), שחלוקתם עלולה להיות בעייתית.

·       כאשר היורשים או המצווה מעוניינים להסדיר את חלוקת העיזבון באופן מוקדם ומוסכם, על מנת למנוע עימותים ומחלוקות עתידיות.

·       כאשר הנפטר עצמו הביע רצון ברור לחלוקה מוסכמת ומפורטת של העיזבון בין יורשיו, במטרה לשמור על שלום המשפחה.

·       כאשר קיימים שיקולי מיסוי מסוימים, לפיהם הסכם העיזבון ובו צורת חלוקת העיזבון שונה מהצורה המקורית שלה יכולה להוביל לחיסכון בעלויות המיסוי.

 מה צריך להיכלל בהסכם?

על מנת שהסכם חלוקת העיזבון יהיה מקיף, איכותי ותקף, הוא צריך לכלול כמה רכיבים עיקריים:

·       פירוט מלא ומדויק של כל הנכסים והרכוש שעל הפרק, תוך הערכה כספית מקצועית ועדכנית של שוויים.

·       חלוקה ברורה, מפורטת ומדויקת של הנכסים והזכויות בין היורשים השונים, ללא כפל משמעויות או חוסר בהירות.

·       התייחסות ייחודית למצבים מיוחדים של יורשים (כגון יורשים עם מוגבלויות, קטינים, נתונים במצוקה כלכלית וכדומה).

·       הוראות מפורטות לגבי סיום חשבונות בנק, משכנתאות, חיובים וחובות אחרים של הנפטר.

·       פתרונות ברורים לגבי אופן הטיפול במחלוקות עתידיות שעלולות לצוץ בין היורשים בנוגע לחלוקת העיזבון.

·       הסדרים מפורטים לגבי תשלום מיסים, אגרות וחובות נלווים הנוגעים לעיזבון ולהעברת הנכסים

 מהו הסכם חלוקה חלקי?

במקרים מסוימים, אפשר לערוך הסכם חלוקה חלקי בלבד של העיזבון. הסכם כזה מתייחס רק לחלק מוגדר ומסוים מהירושות והצוואות, ומאפשר חלוקה מוסכמת ומפורטת של אותם נכסים בלבד. יתר הנכסים עשויים להיות מחולקים בהתאם לצוואה קיימת, לחוק הירושה או להליכים משפטיים רגילים. הסכם חלוקה חלקי עשוי להתאים במקרים שבהם חלק מהנכסים הם פשוטים וברורים לחלוקה, אך חלק אחר הוא מורכב יותר ודורש טיפול נפרד.

 דגשים עיקריים בנוגע לעריכת ההסכם

בעת עריכת הסכם חלוקת עיזבון, חשוב להקפיד על כמה דגשים עיקריים:

·       ההסכם חייב להיות מנוסח בצורה ברורה, מפורטת, חד-משמעית וללא פרשנויות כפולות, על ידי עורכי דין מנוסים ומומחים בתחום דיני הירושה.

·       כל הצדדים חייבים להיות מיוצגים באופן ראוי ומקצועי על ידי עורכי דין נפרדים, על מנת להבטיח את זכויותיהם.

·       יש לוודא שההסכם אכן מבטא את רצונם החופשי, המלא והמושכל של כל הצדדים, ללא לחצים או כפיות מכל סוג שהוא.

·       ההסכם חייב לעמוד בדרישות החוק ובכללים המשפטיים הרלוונטיים לתחום הירושות, ולא לסתור הוראות חוקיות אחרות.

·       יש לשאוף לחלוקה הוגנת, שוויונית וצודקת של העיזבון בין היורשים, תוך התחשבות בנסיבות הייחודיות של כל מקרה.

האם אפשר לבטל את ההסכם?

ככלל, הסכם חלוקת עיזבון הוא מסמך משפטי מחייב, ואי אפשר לבטלו באופן חד-צדדי על ידי אחד הצדדים לאחר חתימתו. עם זאת, קיימות נסיבות מסוימות שבהן אפשר לבטל את ההסכם או לערער עליו בבית המשפט:

·       במקרה של טעות משמעותית או הטעיה מהותית בעת עריכת ההסכם, שהשפיעה באופן מכריע על תוכנו.

·       אם ההסכם נוגד באופן ברור את החוק או את הוראות הצוואה של הנפטר, ומנוגד לרצונו המפורש.

·       במקרה של שינוי נסיבות דרמטי ובלתי צפוי שלא היה ידוע בעת עריכת ההסכם, ושינה באופן מהותי את תנאי המוצא.

·       אם הוכח באופן ברור ומשכנע כי ההסכם אינו משקף את רצונם האמיתי והחופשי של הצדדים, בשל לחצים או כפיות חיצוניות.

·       יש לציין, כי ביטול או ערעור על הסכם חלוקת עיזבון ייעשו בהתאם לדיני ירושה ודיני חוזים כלליים בישראל.

 לסיכום

הסכם חלוקת עיזבון הוא כלי משפטי חשוב ויעיל המאפשר חלוקה מוסכמת, שקופה ומפורטת של רכושו ונכסיו של אדם לאחר מותו בין יורשיו השונים. הסכם זה מונע את הצורך בהליכים משפטיים ממושכים, יקרים ומתישים, ומבטיח חלוקה הוגנת של העיזבון. עריכת ההסכם מחייבת ייצוג משפטי מקצועי, נוסח ברור וחד משמעי, שמירה על זכויות כל הצדדים וראייה ברורה של רצון חופשי מצד כל היורשים. ההסכם צריך לכלול פירוט מלא של הנכסים, חלוקה מדויקת, התייחסות למצבים ייחודיים, הוראות לגבי חובות וחיובים, ופתרונות למחלוקות עתידיות. אף שההסכם הוא מחייב, קיימות נסיבות חריגות שבהן אפשר לבטלו או לערער עליו. בסופו של דבר, הסכם חלוקת עיזבון הוא צעד חשוב להסדרת הנושא הרגיש של חלוקת הרכוש.

 

חזרה לחלק ספציפי במאמר:

מירי יעקב גביש
מירי יעקב גביש

בעלת תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן ותואר שני במינהל עסקים. מגשרת, אדריכלית פנים, בוגרת הפרקליטות הצבאית, חברה בוועדת מקרקעין ובוועדת צבא וביטחון של לשכת עורכי הדין.

עוד באותו נושא
יצירת קשר
הוואטספ שלנו:

053-7127018

טלפון נייד:

053-7127018

כתובת דוא"ל:

[email protected]

טלפון משרד:

050-8092965

רחוב ירושלים 39 ,מגדל A ,קומה 9 ,קניון קריית אונו

a3
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם מירי >>

צריכים ייעוץ משפטי
בתחום המקרקעין ?

השאירו פרטים ונדאג לחזור אליכם בהקדם!