מירי יעקב גביש - חברת עורכי דין ונוטריון
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
js_loader
לייעוץ חייגו
050-809-2965

מס רכישה דירה ראשונה

רכישת דירה ראשונה הינה אירוע רב משמעות. העובדה כי לאדם אין דירה נוספת מלבד הדירה אותה הוא רוכש, משפיעה באופן דרמטי על חבות המס בעסקה וכן על מימון הרכישה. להלן נעסוק בהשלכות חבות המס ובהשלכות המימון של רכישת דירה ראשונה. המשיכו לקרוא ומצאו את כל המידע הדרוש 

בנושא.

מס רכישה לרכישת דירה ראשונה

סעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי רוכשי דירות בישראל יתחייבו בתשלום מס רכישה כנגד הדירה שרכשו. נציין, כמובן, כי חובת תשלום מס שבח אינה מוגבלת לרכישת דירות בלבד, אלא משתרעת על רכישת כל זכות במקרקעין. הסעיף, קובע, אם כן, בזו הלשון:

"במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין (להלן – מס רכישה); 

מס הרכישה יהיה בשיעור משווי המכירה או בסכום קבוע, לפי סוג המכירה או המקרקעין, הכל כפי שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת…" (ס' 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין).

החוק קובע אמנם חובת תשלום מס רכישה, אך אינו מפרט בדבר שיעורי המס בהם יתחייבו הרוכשים וכן על האבחנה בין תרחישים שונים של רכישת דירה. פירוט שכזה מצוי בהמשך החוק ובתקנות שהותקנו מכוחו. אחת הקביעות המשמעותיות ביותר של החוק ביחס למס רכישה, היא החלוקה שבין שיעורי המס לדירה יחידה לבין שיעורי המס לדירה שאינה דירתו היחידה של אדם.

מס רכישה על דירה יחידה

רוכשי דירה ראשונה, אשר אין בבעלותם דירה נוספת, ייהנו מפטור משמעותי במיוחד ממס רכישה. עד למחיר של 1,919,155 שקלים, לא יתחייב הרוכש בתשלום מס רכישה כלשהו. על יתרת המחיר שמעל לסכום זה ועד ל-2,276,360 שקלים, ישלם הרוכש מס רכישה בשיעור 3.5% בלבד.

על החלק במחיר העולה על סכום זה ואינו מגיע ל-5,872,725 שקלים, ישולם מס רכישה של 5% וככל שמחיר הדירה עולה על 5,872,725, הרוכש ישלם מס רכישה של 8%. לאור זאת, אדם הרוכש דירה ב-1.8 מיליון שקלים לא ישלם עליה כלל מס רכישה. מי שרוכש דירה במחיר גבוה יותר, ישלם אלפי שקלים בודדים, או לכל היותר עשרות אלפי שקלים בודדים, כמס רכישה.

שיטת מיסוי זו נקראת שיטת המדרגות. לפיה, כל "מדרגה" במחיר ממוסה באופן שונה. המדרגה הראשונה, כפי שכבר ציינו, פטורה ממס באופן מלא. תחילתה של מדרגה זו בשקל הראשון וסופה ב-1,919,155 מיליון שקלים. המדרגה הבאה משתרעת מסוף המדרגה הקודמת, ועד ל-2,276,360 שקלים. במדרגה זו, שיעור מס הרכישה לדירת מגורים יחידה עומד על 3.5%.

מדרגת המס הבאה היא האחרונה הרלוונטית לרוב הדירות בישראל. מדרגה זו נעה בין  2,276,361 שקלים לבין 5,872,725 שקלים, ובה שיעור מס הרכישה לדירה יחידה בישראל עומד על 5%. נדירות הדירות שמחירן עובר גם את המדרגה הזו, אך ככל שתרכשו דירה שכזו, דעו כי במדרגת המס הבאה תידרשו לשלם מס רכישה בשיעור 8% ממחיר הדירה.

מס רכישה על דירה שנייה ומעלה

לעומת שיעורי המס הנמוכים החלים על רכישת דירה ראשונה, שיעורי המס על רכישת דירות נוספות הינם גבוהים במיוחד. מדרגת מס הרכישה הראשונה מתחילה בשקל הראשון והיא מגיעה עד ל-5,872,725 שקלים. במדרגה זו, ישלמו רוכשי דירה שנייה מס של 8% ממחיר הרכישה. המדרגה הבאה היא של 5,872,726 ומעלה, שם הרוכשים ישלמו מס בשיעור של 10%.

כזכור, אדם הרוכש דירה ראשונה ב-1.8 מיליון שקלים, לא ישלם מס כלל. מנגד, אם הדירה היא דירתו השנייה, הוא יחויב בתשלום מס שבח על סך 144 אלף שקלים! ניתן לראות, אם כן, כי ההנחה במס רכישה על רכישת דירה ראשונה הינה דרמטית במיוחד עבור רוכשי הדירות.

טבלת מדרגות מס רכישה – דירה יחידה ודירה שנייה

 מחיר דירה יחידהשיעור המסמחיר דירה שנייה ומעלהשיעור המס
מדרגה ראשונה0 עד 1,919,155 ₪0%0 עד 5,872,725 ₪8%
מדרגה שנייה1,919,156 עד 2,276,360 ₪3.5%5,872,726 ₪ ומעלה10%
מדרגה שלישית2,276,361 עד 5,872,725 ₪5%  
מדרגה רביעית5,872,726 עד 19,575,756 ₪8%  
מדרגה חמישית19,575,757 ₪ ומעלה10% 

משפרי דיור

כפי שבוודאי כבר הבנתם, תכלית ההנחה במס הרכישה לדירה יחידה היא כפולה – ראשית, המחוקק מעוניין להקל על זוגות ברכישת דירת המגורים שלהם. זאת, במיוחד בהתחשב במחירי הדירות המאמירים מזה שנים. שנית, המחוקק רצה ליצור תמריץ שלילי לרכישת דירות להשקעה ובשל כך הוא מכביד על רוכשי דירות שאינן דירתם היחידה.

בהתחשב במטרות אלו של החוק, עלול היה להיווצר מצב אבסורדי ביחס למשפרי דיור. פעמים רבות, משפרי דיור רוכשים דירה חדשה ורק לאחר מכן מוכרים את דירתם המקורית. כך, נוצר מצב בו בזמן רכישת הדירה החדשה בבעלותם דירה נוספת, והדירה החדשה אינם דירתם היחידה. האם בשל כך נשללת מהם ההנחה במס רכישה לרוכשי דירה יחידה?

בחינה של מטרות החוק, מחייבת להגיע למסקנה כי לא ראוי לשלול ממשפרי דיור את ההנחה הניתנת לרוכשי דירה יחידה. גם המחוקק הגיע למסקנה זו, ובשל כך קבע כלל מיוחד עבור משפרי דיור. משפרי דיור יוכלו לבקש דחייה של שומת מס הרכישה ב-18 חודשים. כלומר, הרוכשים יוכלו לבקש מרשות המיסים לדחות את חישוב מס הרכישה ב-18 חודשים מיום בו רכשו את הדירה.

בתוך מסגרת זמן זו של שנה וחצי (18 חודשים), הרוכשים יצטרכו למכור את דירתם המקורית. אם בסופה של התקופה הם יוותרו עם דירה אחת בלבד, הרי שהם יוכלו ליהנות משיעורי מס הרכישה המיועדים לרוכשי דירה יחידה והם לא יתחייבו בשיעורי המס הגבוהים של רוכשי הדירות להשקעה.

אם כן, למשפרי דיור ניתנים 18 חודשים במהלכם יצטרכו למכור את דירתם המקורית. ככל שיעשו כן, הרי שהם יוכלו ליהנות משיעורי מס הרכישה לדירה יחידה.

מס רכישה על דירה בירושה?

הוריו של אדם נפטרו והוא ירש את דירתם. האם הוא יחויב במס רכישה על ירושת הדירה? התשובה היא שסעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי הורשה אינה מכירה לעניין חוק זה. כלומר, הורשה של נכס לא נחשבת לאירוע מס וממילא היורש לא יתחייב בתשלום מס רכישה.

רישום דירה ע"ש ילד – תכנון מס או העלמת מס?

רבים נוהגים לרשום דירה על שם הילד שלהם, ובכך להימנע משיעורי מס רכישה לדירה שנייה. האם מדובר בתכנון מס מותר, או בהעלמת מס אסורה?

התשובה הפשוטה היא שמהלך שכזה הינו אסור על פי חוק, שכן הוא מהווה הונאה של רשות המיסים. עם זאת, מדובר בפרקטיקה נפוצה מאוד שאינה ניתנת כמעט לאכיפה. רשות המיסים תתקשה מאוד להוכיח שהרישום על שם הילד נעשה לצרכי הונאת מס וממילא לא תחקור את הנושא. זאת, למעט מקרים בהם האדם יודה במפורש בעבירת המס שעשה.

על כל פנים, רצוי להתייעץ עם עורך דין מקרקעין לפני עשיית צעד שכזה. זאת, מאחר שלא תמיד תחשבו מראש על ההשלכות של רישום דירה על שם ילד. לשם הדוגמה, רישום זה עלול לשלול ממנו זכאות להשתתפות בהגרלות דוגמת מחיר למשתכן וייתכן כי הרווח הגלום בהזדמנויות אלו עולה על החיסכון האופציונלי במס הרכישה.

מימון העסקה ברכישת דירה ראשונה

בישראל של היום מחירי הדירות מרקיעי שחקים. לכן, יותר מאי פעם, רוכשי דירות זקוקים למימון של אחוזים משמעותיים מהעסקה על ידי הבנק, באמצעות הלוואת המשכנתא. אחוזי המימון שהבנק מעניק לרוכשים הינם נכבדים במיוחד. בעסקאות לרכישת דירה ראשונה למגורים, הבנק מאפשר מימון של 75% מערכה של הדירה. כלומר, רוכשי הדירה יוכלו להביא הון ראשוני של 25% בלבד משוויה של הדירה ואת היתרה, יממן הבנק.

מימון נרחב שכזה לא יתאפשר, על פי רוב, ברכישת דירה שנייה להשקעה. חשוב לציין כי מימון נרחב זה לא יינתן דווקא לדירה ראשונה אלא לכל רכישה של דירה המשמשת למגורים ולא להשקעה. לכן, גם אם מכרתם את דירתכם ואתם רוכשים דירה חדשה, תוכלו לזכות למימון הנרחב של 75% ממחיר הנכס.

עו"ד מירי יעקב גביש מתארחת בתוכנית של עדן ועודד בערוץ 14

מימון דירות מחיר למשתכן

בדירות מחיר למשתכן, ההטבה לרוכשי דירה ראשונה תהיה משמעותית עוד יותר. כידוע, דירות מחיר למשתכן נמכרות בהנחה משמעותית של עשרות אחוזים. עם זאת, הבנק עודנו מעניק מימון ל-75% משוויה הריאלי של הדירה. כתוצאה מכך, המימון לדירות מחיר למשתכן, ביחס למחיר אותו משלמים הרוכשים, הוא של 90%! הרוכשים במחיר למשתכן יוכלו להסתפק בהון ראשוני של 10% ותו לא.

אלו הן ההשלכות המשמעותיות של רכישת דירה ראשונה מבחינת מימון הדירה. כעת, נוכל לעבור להשלכות המס של רכישת דירה ראשונה.

מס רכישה דירה ראשונה

לסיכום

שיעורי מס רכישה לדירה יחידה הינם נמוכים משמעותית משיעורי המס לדירה שנייה ומעלה. לעיתים, בעזרת תכנון נכון של העסקה, ניתן יהיה ליהנות משיעורי המס לדירה יחידה אף אם בבעלותכם דירות נוספות. לשם כך, עליכם להיוועץ בעורך דין מקרקעין שידריך אתכם בנושא. עשו זאת בעזרת משרד עו"ד מירי יעקב גביש. משרדנו מתמחה בדיני מקרקעין בכלל ובמיסוי מקרקעין בפרט וסייע לשורה ארוכה של לקוחות בנושאים אלו. פנו אלינו, הצטרפו להצלחה והפסיקו לשלם מיסים מיותרים.

רכישת דירה ראשונה

הבנק מעניק מימון של 75% מערכה של הדירה ברכישת דירה ראשונה. המשמעות היא שרוכשי דירה ראשונה יוכלו להסתפק בהבאת הון ראשוני של 25% בלבד מערכה של הדירה. כאשר מדובר בדירות מחיר למשתכן המימון יהיה משמעותי עוד יותר, שכן 75% מחושבים מהערך הריאלי של הדירה ולא ממחירה לאחר ההנחה. לכן, הרוכשים יוכלו להסתפק בהצגת הון ראשוני של 10% בלבד.

רכישת דירה ראשונה נהנית מפטור במס רכישה עד לסכום של כ-1.9 מיליון שקלים. ככל שמחיר הדירה עולה על 1.9 מיליון שקלים, הרוכש ישלם מס רכישה אולם בסכומים נמוכים מאוד בהשוואה למס רכישה על דירה שנייה.

משפרי דיור זכאים לדחות את שומת מס הרכישה שלהם ב-18 חודשים. ככל שהם אכן ימכרו את הדירה הראשונה שלהם ב-18 החודשים שלאחר רכישת הדירה החדשה, הרי ששומת המס שלהם תתבצע לפי שיעורי מס לדירה יחידה ולא לפי שיעורי מס לדירה שנייה. מנגד, ככל שהדירה לא תימכר בטווח זמנים זה, הרי ששומת המס תתבצע לפי שיעורי מס רכישה לדירה שנייה.

סעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי הורשה אינה מכירה לעניין חוק זה. מכיוון שכך, יורש הדירה לא ייחשב למי שקנה אותה וממילא הוא לא יתחייב במס רכישה על ירושת הדירה.

חזרה לחלק ספציפי במאמר:

מירי יעקב גביש
מירי יעקב גביש

בעלת תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן ותואר שני במינהל עסקים. מגשרת, אדריכלית פנים, בוגרת הפרקליטות הצבאית, חברה בוועדת מקרקעין ובוועדת צבא וביטחון של לשכת עורכי הדין.

עוד באותו נושא
יצירת קשר
הוואטספ שלנו:

053-7127018

טלפון נייד:

053-7127018

כתובת דוא"ל:

[email protected]

טלפון משרד:

050-8092965

רחוב ירושלים 39 ,מגדל A ,קומה 9 ,קניון קריית אונו

a3
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם מירי >>

צריכים ייעוץ משפטי
בתחום המקרקעין ?

השאירו פרטים ונדאג לחזור אליכם בהקדם!