מירי יעקב גביש - חברת עורכי דין ונוטריון
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
js_loader
לייעוץ חייגו
050-809-2965

מנהל עיזבון – תפקידיו וחובתו

מנהל עיזבון

לאחר פטירתו של אדם, היורשים והמוטבים עשויים למצוא עצמם שקועים בתהליכים ביורוקרטיים ומשפטיים מורכבים הקשורים לניהול ולהסדרת עזבונו של הנפטר. תקופה רגשית קשה זו, המלווה לעיתים בסכסוכים ובחילוקי דעות בין בני המשפחה, מציבה אתגרים חדשים שבהם יש לטפל באופן מקצועי ויעיל. במצבים אלו, מינוי של מנהל עיזבון חיצוני ובלתי תלוי יכול להוות פתרון נהדר. מנהל העיזבון, בתפקידו כנאמן הציבור, מופקד על ניהול מקצועי של נכסי הנפטר ועל חלוקתם הראויה בין היורשים והמוטבים כפי שהוא מתחייב על פי החוק ולפי רצון המנוח. בהמשך דברינו נרחיב על התפקיד החשוב הזה, על משמעותו ועל המעמד של מנהל עיזבון. מתהליך בחירתו, דרך תחומי האחריות שלו ועד לחשיבות תפקידו בתהליך החלוקה – כל זאת ועוד במאמר שלפניכם.

מהו תפקידו של מנהל עיזבון?

מנהל העיזבון הינו אדם או גוף שמונה במטרה לנהל את התהליך המורכב של חלוקת עיזבון אדם שנפטר. בתפקידו הוא אמור לנהוג באופן בלתי תלוי, ללא פניות והטיות אישיות, שכן תפקידו הוא לשרת את האינטרס של המנוח, ולהגן על זכויות היורשים והמוטבים. תפקידו העיקרי של מנהל העיזבון הוא לאתר ולנהל את נכסי העיזבון, לטפל בהתחייבויות ובחובות הקיימים, ולבסוף לחלק את העיזבון הנותר בין המוטבים השונים בהתאם לצוואת הנפטר או למתחייב על פי חוקי הירושה. מנהל העיזבון פועל מתוקף סמכות שניתנה לו על ידי ערכאה משפטית, אם בהוראת צוואה ואם במינוי ישיר של בית המשפט. הסמכות הזאת מאפשרת לו לקבל החלטות ולנקוט צעדים הנדרשים לשם טיפול יעיל בנכסים השונים של העיזבון. עם זאת, מנהל העיזבון אינו פועל באופן שרירותי, אלא כפוף לביקורת ופיקוח של בית המשפט, במטרה להבטיח את זכויות היורשים והמוטבים. חשוב להבין כי מנהל העיזבון אינו שייך לבעלי העיזבון עצמם, אלא משמש כנאמן הציבור ונדרש להתנהג באופן אובייקטיבי ומקצועי תוך הקפדה על אינטרסים חוקיים בלבד. לפיכך, בחירת מנהל העיזבון חייבת להיות מבוססת על שיקולים של כשירות, ניסיון ואמינות בלבד.

מי יכול להתמנות כמנהל עיזבון?

לרוב ממנים לתפקיד חשוב זה עורכי דין או רואי חשבון בעלי ניסיון וידע רחב בתחומי המשפט הרלוונטיים לניהול וחלוקת ירושות וצוואות. מנהל העיזבון ממונה לרוב בצוואת הירושה או על ידי החלטת בית משפט. מומחים אלו נבחרים בשל הידע הכולל שצברו באמצעות ניסיונם המקצועי, הן מבחינת ההיבט המשפטי והן מההיבט הכלכלי והתפעולי הדרוש. לעיתים, בית המשפט אף ממנה עורך דין מנוסה שישמש כמפקח חיצוני על פעילות מנהל העיזבון במטרה להגן על האינטרסים של הצדדים השונים. הכשרות הנדרשות של מנהל העיזבון המיועד, כמו גם הצורך במינוי מפקח חיצוני, נבחנות בקפידה רבה בידי בית המשפט בטרם מינויו.

כיצד נבחר מנהל עיזבון?

קיימות כמה דרכים עיקריות לבחירת מנהל עיזבון:

 1. ציון בצוואה – האפשרות המועדפת והחשובה ביותר למינוי מנהל עיזבון היא כאשר המנוח עצמו קבע זאת במסגרת הוראות צוואתו. במקרה זה, בית המשפט יאשר את המינוי בכפוף לבדיקת כשירות ואמינות מנהל העיזבון המיועד.
 2. מינוי על ידי בית המשפט – אם לא צוין מנהל עיזבון מוסמך בצוואה, או שהמנהל שצוין אינו זמין או אינו כשיר, בית המשפט ימנה מנהל עיזבון חלופי במסגרת הדיונים לצורך חלוקת עיזבון.
 3. הסכמה בין היורשים – במקרים מסוימים, כל היורשים חותמים על הסכמה לגבי זהות מנהל העיזבון ואם יש אישור על כך מבית המשפט אפשר למנות מנהל עיזבון לפי הסכמת היורשים.
 4. מינוי על ידי אפוטרופוס – כאשר הנפטר היה חסוי, האפוטרופוס הכשיר לנהל את עניינו ממנה את מנהל העיזבון לאחר הפטירה.

מהם תחומי האחריות של מנהל עיזבון?

אחריותו העיקרית של מנהל העיזבון היא לפעול כנאמן הציבור ולנהל את תהליך חלוקת העיזבון באופן מקצועי, לאחר שאיתר אותו בשביל כל הצדדים המעורבים. תפקיד זה כרוך באחריות כבדה וחובות משפטיות מרובות שעליו למלא:

 • איסוף ותיעוד כלל הנכסים השייכים לעיזבון – דירות, רכבים, חשבונות בנק, תיקי השקעות, רכוש אישי וכל נכס אחר. כמו כן יש לשים לב לכל הקשור במס ירושה על הנכסים הרלוונטיים.
 • טיפול בחובות והתחייבויות של העיזבון – תשלומים לנותני שירות, חשבונות החזקת הנכסים, תשלומי מיסים והיטלים.
 • ניהול הליכים משפטיים רלוונטיים – הגשת תביעות מטעם העיזבון, הגנה על זכויותיו ועוד.
 • מכירה והעברת נכסים – מנהל העיזבון אחראי על מכירתם בדרך המיטבית של נכסי העיזבון שאינם מתחלקים. לקבלת מידע על מס שבח עקב מכירת דירה בירושה לחצו על הלינק המצורף.
 • חלוקת נכסי העיזבון לזכאים – לאחר איסוף וטיפול בנכסים ובהתחייבויות, אחראי מנהל העיזבון על חלוקת הנכסים הנותרים בין היורשים והמוטבים על פי הצוואה או הדין.

מהן הסיבות למינוי מנהל עיזבון?

יש כמה סיבות עיקריות שבגינן עשוי להידרש מינויו של מנהל עיזבון חיצוני ובלתי תלוי:

 • יישום נכון של הוראות הצוואה – מינוי מנהל עיזבון מקצועי וניטראלי מסייע ליישום מלא ומדויק של רצונותיו של המנוח כפי שבאו לידי ביטוי בצוואתו.
 • מניעת סכסוכים משפחתיים – השימוש בגורם חיצוני ועצמאי מונע לחצים והתערבויות מצד בני משפחה שונים הנוגעים בעניין, וכמו כן מסייע במקרים של התנגדות לצוואה, אם יש כאלה.
 • מורכבות וגודל העיזבון – עיזבונות גדולים ומורכבים הכוללים חובות, חברות ותאגידים או נכסי נדל"ן הנמצאים במדינות שונות, ועוד נכסים מסוגים שונים, הדורשים ידע וניהול מקצועי של מנהל עיזבון.
 • העדר יורשים ישירים – כאשר אין למנוח יורשים קרובים וישירים, כמו למשל ילדיו, בית המשפט ממנה מנהל עיזבון לניהול העיזבון ולחלוקתו לפי חוקי הירושה, בין בני המשפחה הקיימים.

כמה יעלה לשכור את שירותיו של מנהל עיזבון?

שכר מנהל העיזבון מחושב לרוב כשיעור מערך העיזבון הכולל שהוא מנהל. לרוב בית המשפט הוא זה הקובע את שכרו. שיעור זה מגיע בדרך כלל עד ל3% מסך העיזבון. כך למשל, אם ערך העיזבון לאחר טיפול בחובות הוא 1,000,000 ש"ח, עלות שירותיו של מנהל העיזבון תעלה 30,000 ש"ח בערך. במקרים מסוימים שבהם הטיפול בעיזבון מסובך וכרוך בקשיים, שכר הטרחה יכול לעלות ל-4% בפסיקת בית המשפט.

לסיכום

מנהל העיזבון הוא גורם מקצועי ובלתי תלוי אשר תפקידו המרכזי הוא לנהל את תהליך חלוקת העיזבון בצורה הוגנת ומקצועית בהתאם להוראות הצוואה והדין. תפקיד זה כרוך באחריות רבה ובחובות משפטיות רבות אשר מנהל העיזבון נדרש לקיים. מינויו של מנהל עיזבון עשוי להידרש בשל מורכבות העיזבון, סכסוכים משפחתיים ועוד. שכרו מחושב כשיעור מערך העיזבון ועליו לפעול תחת בקרה ופיקוח של בית המשפט. בסופו של דבר, מנהל העיזבון ממלא תפקיד חשוב במניעת סכסוכים ובהגנה על זכויות היורשים והמוטבים בתהליך מורכב זה.

 

חזרה לחלק ספציפי במאמר:

מירי יעקב גביש
מירי יעקב גביש

בעלת תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן ותואר שני במינהל עסקים. מגשרת, אדריכלית פנים, בוגרת הפרקליטות הצבאית, חברה בוועדת מקרקעין ובוועדת צבא וביטחון של לשכת עורכי הדין.

עוד באותו נושא
יצירת קשר
הוואטספ שלנו:

053-7127018

טלפון נייד:

053-7127018

כתובת דוא"ל:

[email protected]

טלפון משרד:

050-8092965

רחוב ירושלים 39 ,מגדל A ,קומה 9 ,קניון קריית אונו

a3
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם מירי >>

צריכים ייעוץ משפטי
בתחום המקרקעין ?

השאירו פרטים ונדאג לחזור אליכם בהקדם!